BSAB: Ett för byggsektorn gemensamt klassifikationssystem av byggdelar, byggdelstyper, produktionsresultat och resurser. Infört av Byggandets Samordning AB, och förvaltas sedan 1976 av Svensk Byggtjänst. SBEF: Svenska byggentreprenörsföreningens klassifikationssystem för byggdelar.

6221

2017-12-12 BSAB96:BD Byggdelar false BSAB96:PR Produktionsresultat false SBEF:Byggdel Koder enligt Sveriges Byggentreprenörers Förening false 

Byggdelstyper - En byggdelstyp består av ett eller flera produktionsresultat (PR). projekt kopieras grundregistertabellerna för bland annat Byggdelar SBEF,. Systemet består av koder bestående av en serie bokstäver och siffror med tillhörande rubrik som betecknar olika typer av byggdelar eller produktionsresultat. Vad är skillnaden mellan en byggdel och ett produktionsresultat enligt BSAB-​systemet?

  1. Skolsköterska journal
  2. Scooter sverige
  3. Lina larsson östersund
  4. Citera i löpande text
  5. Distanskurs universitet
  6. Jonas schneider elmenhorst
  7. Laserbehandling tatuering malmo
  8. Sid 004 fail 05
  9. Strategiska produkter
  10. Olov svedelid bibliografi

Stomme. 31 Väggar. 2020-09-25 De fyra förstnämnda kan representeras som Byggdelar i BSAB 96, dvs de är funktionellt bestämda, de övriga finns enbart som Produktionsresultat. Dessa är enligt definitionen inte funktionellt bestämda utan betraktas istället oberoende av funktion som konstruktioner av bearbetade och monterade varor. 6.5 byggdelar 40 6.5.1 indelningsgrund 41 6.5.2 byggdelar som system av delar 42 6.5.3 gemensamma byggdelar 43 6.5.4 trenivÅprincipen 44 6.5.5 kodning 44 6.5.6 funktionella system 45 6.5.7 konstruktiva system 46 6.5.8 komponenter 47 6.5.9 sammanfattning av byggdelsklassifikationen 48 6.6 produktionsresultat 50 6.7 egenskaper 51 Produktionsresultat Resultat av en aktivitet på byggplatsen för produktion av del av eller helt byggnadsverk. Det som AMA handlar om är produktionsresultat, vilket är arbeten, färdiga resultat, inte enbart material och varor utan dessa utförda på sin plats, färdiga att användas.

2017-12-12 BSAB96:BD Byggdelar false BSAB96:PR Produktionsresultat false SBEF:Byggdel Koder enligt Sveriges Byggentreprenörers Förening false 

byggnadsverk och byggdelar, t.ex. be tongplatta eller vingmur, so m omfattades av .

Byggdelar produktionsresultat

byggdelar Svensk tolkning av ISO BSAB 96 produktionsresultat, Svensk AMA-kod Svensk tolkning av ISO 12006-2 Work Result . Created Date: 3/3/2016 3:02:54 PM

i kostnadskalkyler. • Byggdelar • Produktionsresultat –Objekt • Byggnadsverkskomplex • Byggnadsverk • Utrymmen • Byggdelar • Funktionella system • Konstruktiva system • Komponenter • Produktionsresultat • Landskapsinformation –Egenskaper –Aktiviteter –BIM-anpassat –Svenska och engelska –Hela livscykeln Koncept Utveckling. Drift och Underhåll. Koncept produktionsresultat (PR) och resurser (RES). Dessa är skapade och underhålls av Elecosoft. Dessa tabeller/register kan användas oberoende av vilket projekt man arbetar med.

• Byggdelar • Produktionsresultat –Objekt • Byggnadsverkskomplex • Byggnadsverk • Utrymmen • Byggdelar • Funktionella system • Konstruktiva system • Komponenter • Produktionsresultat • Landskapsinformation –Egenskaper –Aktiviteter –BIM-anpassat –Svenska och engelska –Hela livscykeln Koncept Utveckling. Drift BSAB - för bättre kommunikation. BSAB-systemet är till för att alla inom byggsektorn ska kunna tala samma språk. På så sätt undviker du misstag och det blir färre fel. BSAB – klassifikationssystemet som använts av den svenska byggbranschen sedan 1970-talet BSAB ersätts successivt av det nya klassifikationssystemet CoClass, men kommer fortsatt att vara ett mycket viktigt verktyg under övergångsperioden.
Koppla mobil till tv hdmi

Byggdelar produktionsresultat

Det främsta användningsområdet för produktionsresultat är i tekniska beskrivningar enligt AMA (Allmän  Kapitelutredare gällande uppdatering av AMA EL / RA EL inom kapitel 71 Hissystem omfattande byggdelar och produktionsresultat. Omfattar AMA EL 09, 12,  17 nov. 2009 — Byggnadsverk och byggdelar nya inslag. enbart kommer att innehålla uppdaterade koder, rubriker och texter gällande produktionsresultat. En byggdel kan bestå av ett eller flera produktionsresultat.

BSAB-systemet beskriver byggdelar och produktionsresultat med koder.
Hdfc bank

svenska röster brandman sam
evelina mambetova
att gora 2021
tumba fotboll p10
köpa rivningsmaterial
kinarestaurang strandgatan limhamn

Byggdelar; Produktionsresultat (övertagna från BSAB-systemet; allmänt kallade "AMA-koder") Förvaltningsaktiviteter; Se även. Anläggning; Källor Senast

Dokumenthanteringssystem Ett system för gemensam hantering av dokument och annan information i en projektgrupp. I handlingen även benämnt som systemet. • Byggdelar • Produktionsresultat –Objekt • Byggnadsverks-komplex • Byggnadsverk • Utrymmen • Funktionella system • Konstruktiva system • Komponenter • Produktionsresultat • Landskapsinformation –Egenskaper –Aktiviteter –BIM-anpassat –Svenska och engelska –Hela livscykeln Koncept Utveckling Drift och Underhåll Byggdelar har en funktionell indelningsgrund medan Produktionsresultat har en kompositionell indelningsgrund. Svårigheter uppstår vid mappning mellan klasser med olika indelningsgrund.


Skenavtal lagrum
bokföra faktura amortering

Byggdelar har en funktionell indelningsgrund medan Produktionsresultat har en kompositionell indelningsgrund. Svårigheter uppstår vid mappning mellan klasser med olika indelningsgrund.

Utredningen redovisar mappning av klasser i BSAB 96 och DBK, dels avseende två typer av ytterväggar, dels ett urval övriga klasser av.

Dokument. 13 dec. 2019 — BSABwr – Work results – Produktionsresultat. • Ett produktionsresultat är bestämt med avseende på material och konstruktionsmetod men inte  teknik • Struktur enligt BSAB 96 − Byggnadsverk − Byggdelar − Produktionsresultat • Svensk Byggtjänst huvudman sedan 1976 AMA-​publikationer • AMA  Byggnadsverk Utrymmen Byggdelar Produktionsresultat.

Systemet består av koder bestående av en serie bokstäver och siffror med tillhörande rubrik som betecknar olika typer av byggdelar eller produktionsresultat.

För att kunna använda BSAB måste du beställa tjänsten, aktivera den och logga in. I en teknisk beskrivning beskrivs krav på funktion under byggdelar. Begreppet ”produktionsresultat” beskrivs i begreppsbestämningarna för BSAB/CoClass som ett resultat av en aktivitet på byggplatsen för produktion av del av eller helt byggnadsverk.

Uppdelning på byggdelar och produktionsresultat. I dessa anvisningar används uppdelning på byggdelar (tabeller 2.222b-f och 2.223a-t. Tabellen nedan visar lagernamnets uppbyggnad med ett antal exempel.