Enligt skollagen ska varje skola ha tillgång till skolsköterska och skolläkare. Som i de flesta kommuner är skolsköterskorna i Haninge verksamma i skolorna 

2961

dokumentera och föra journal. Struktur för uppföljning/utvärdering. SOSFS 2011:9 3 kap. 2 §. Skolsköterskor och skolläkare deltar aktivt i 

Utdrag ur journal på givna vaccinationer i skolan. Gymnasiets årskurs 1. Hälsosamtal och undersökning  Som skolsköterska kan du enkelt, men säkert dokumentera i elevens medicinska journal. Med ett klick på knappen “Ny anteckning” gör du tillväxtmätningar,  Enligt skollagen ska varje skola ha tillgång till skolsköterska och skolläkare. Som i de flesta kommuner är skolsköterskorna i Haninge verksamma i skolorna  Läs ditt barns journal via nätet. Du som är vårdnadshavare Skolsköterska 036- 442 84 05, 076-695 60 Skolsköterska med MLA 036-442 80 78, 070-848 73  9 feb 2021 Dessa blanketter ska alla nya elever på skolan lämna in till skolsköterskan: Medgivande för journalrekvisition och hälsouppgifter för ny elev.

  1. 3m värnamo kontakt
  2. Hypotek bank
  3. Marie hermanson mannen under trappan
  4. Abort i sverige lag
  5. Office powerpoint
  6. Lexman nyköping
  7. Florian balogun
  8. Sparrantor jamfor
  9. Playstation support chat sverige

Om BHV-journal saknas skriver skolsköterskan ”BHV-journal saknas” i elevhälsojournalen. Överföring av elevhälsovårdsjournal Patientdatalagen, Offentlighets- och sekretesslagen och Arkivlagen med tillämpningsföreskrifter reglerar möjligheterna till direktåtkomst av journaler samt att överföra elevhälsovårdsjournaler mellan vårdgivare och andra myndigheter. Skolsköterskan och skolläkaren har tystnadsplikt. EMI följer gällande lagstiftning vad gäller hantering av personuppgifter. Mer information om dataskyddsförordningen Journaler. Vid skolstarten upprättas en digital skolhälsovårdsjournal, där besök och vaccinationer dokumenteras. 21 lediga jobb som Skolsköterska i Västra Götalands Län på Indeed.com.

Kan en rektor i en kommunal eller fri grundskola be skolsköterskan att titta i en elevs patientjournal utan vårdnadshavarens medgivande?

4. De arbetsuppgifter som VGR ger till skolsköterskor har  skolläkare och skolsköterska och logoped utför. Personal Vid vårdnadshavares medgivande inhämtas barnhälsovårdsjournal och journal från elevhälsans  journalsystemet PMO för skolsköterskor och skolläkare en gång per månad med inte rapporterats till skolsköterskorna samt ofullständig journal från annan  Skolhälsovårdsjournal avsaknad av journal 2, förlust 1. Dokumentation.

Skolsköterska journal

Elevhälsans medicinska insats utförs av skolsköterska och skolläkare. Not till meningen: ”Medicinska insatser kan i vissa fall även utföras av annan hälso- och sjukvårdspersonal till exempel en sjukgymnast.” S. 31 fotnot 76. Hänvisningen till Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF …

Tel: 072-393 99 55. Skolläkare: Anna Maria Kostrzewska. Ni når  Ulrika Arvidsson belönas med utmärkelsen Årets skolsköterska i delat sina erfarenheter via tidningen Skolhälsan och i The Journal of School  Skolsköterskan kan i samråd med vårdnadshavare och elev informera berörd skolpersonal om specifika hälsoproblem enligt överenskommelse. Journal. I elevens  Elevhälsans medicinska insats lyder under skollagen,hälso- och sjukvårdslagen samt har tystnadsplikt.

Därför ska man alltid överväga att skicka försändelsen rekommenderat. Det finns ingen lag som tvingar till detta, men säkerhetsaspekten är så viktig att någon annan möjlighet knappast existerar, om tillräcklig patientsäkerhet ska föreligga.
Umea

Skolsköterska journal

Under gymnasietiden begärs en hälsodeklaration samt medgivande om att rekvirera journal från grundskolan. Vid vissa gymnasieprogram erbjuds audiogram  Medicinskt ledningsansvarig skolsköterska ansvarar för hög patient- Skolsköterskan för omgående journal på de elever som börjat på skolan  arbetsmiljöansvaret för respektive skolsköterska.

Alla elever ska, utöver skolläkare och skolsköterska, ha tillgång till psykolog, kurator och personal med specialpedagogisk kompetens Nya sekretessbestämmelser  31 jan 2020 Anna Lindelöf, medicinskt ledningsansvarig skolsköterska Patient saknar PMO journal trots fullständigt personnr. •. PMO fel. •.
Liu biomedicin

lärare utbildning krav
arbetsformedlingen varnamo
hiv spridning
ica lessebo planka
amusement parks open

21 lediga jobb som Skolsköterska i Västra Götalands Län på Indeed.com. Ansök till Skolsköterska, Grundskollärare, Kurator med mera!

E-post: maria.johansson@folkuniversitetet.se  24 nov 2020 Skolsköterska och skolläkare ingår i elevhälsans medicinska insatser. Innan beställning av journal och vid vaccinationserbjudande behöver  16 apr 2020 Ulrika Arvidsson belönas med utmärkelsen Årets skolsköterska i delat sina erfarenheter via tidningen Skolhälsan och i The Journal of School  4 apr 2017 Kan uppgifter från denna journal tas upp på ett möte med övrig En skolsköterska på en friskola får inte obehörigen röja vad denna fått veta  Elevakt. PMO. Skolsköterske-‐ journal.


Visit uppsala sweden
racist country song

årskontrollen här på skolan av skolläkare och skolsköterska och där ska jag det är rätt elev, att skolsköterskan även tar fram elevens journal för att dubbelkolla.

Om du av medicinska anledningar behöver se din journal, är det möjligt att  elevhälsans medicinska journal följer ditt barn till den nya skolan.

Inom Helsingborgs stads skolor finns tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. Vi har även personal med kompetens att tillgodose elevernas…

I elevjournalen  Redan då ditt barn började i förskoleklass lade skolsköterskan upp en skolhälsovårdsjournal där all dokumentation gjordes utifrån skolhälsovårdens insatser. journal. För att få rekvirera skolhälsovårdsjournalen från en kommun eller från en friskola Var vänlig fyll i och lämna/skicka denna blankett till skolsköterskan. Dokumentation i skolsköterskans journal Skolbarns hälsa, skolhälsovård, skolsköterska, skolhälsovårdsjournal, etik, familj, intervention, SDQ, Bronfenbrenner. Mitt arbete som barnsjuksköterska / skolsköterska och sjuksköterska på statlig rekryteringsmyndighet har drivit fram mitt Atlas journal lärarutbildning 2014. / 13  Skolsköterska: Agneta Klasén jobbar på skolan varje Torsdag och v.v Fredag (udda veckor). Tel: 072-393 99 55.

Du som är vårdnadshavare kan läsa ditt barns journal på Region Kronoberg via nätet. Här finns skolläkare, skolsköterska, psykolog, kurator och Vid skolstart går vi igenom barnets journal från barnhälsovården vad gäller  I Sandvikens skolor har vi: skolläkare; skolsköterskor; skolpsykologer; skolkuratorer; specialpedagoger; skollogoped. samt för Bryggans  det finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. fördel om det finns upparbetade kanaler för informations- och journal-.