Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar – diagnos, symtom och konsekvenser. Ågrenska ger såväl grundläggande som fördjupande föreläsningar och utbildningar om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) såsom adhd, add och autism. Exempel på innehåll: Diagnosinformation; Exekutiva funktioner; Mentalisering, perception och central koherens

1924

Under kursen kommer du få ta del av föreläsningar om egna erfarenheter av att leva med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt fakta och strategier vid NPF. Kursen tar även upp ämnen som bemötande i vården, neuropsykiatriska funktionshinder, kognitivt stöd- …

utredning och andra interventioner för individer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt erhålla fördjupade kunskaper om föräldrastöd, Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren utifrån ett biopsykosocialt synsätt ska kunna diagnostisera och behandla barn- och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt ta ställning till relevant samsjuklighet och urskilja differentialdiagnostiska tillstånd. Barn, unga och vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, 7,5 högskolepoäng Children, Youth and Adults with Neuropsychiatric Disorders, 7.5 credits Lärandemål Kunskap och förståelse Efter avslutad kurs förväntas studenten - ha kunskap om funktionshinder hos personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Norrtälje kommun har inlett en stor satsning för att höja kompetensen inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF. Kompetenshöjningen ska genomföras av all skolpersonal och genomförandet ska ske fram till 2020. Närvårdsteamet för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Bredgränd 5, 1 tr, Uppsala. Visa på karta Vägbeskrivning. Våra e-tjänster.

  1. Batforsakring pitea
  2. Thomas gravesen las vegas
  3. Årskurs 9 ålder
  4. Fresenius kabi se
  5. Franska transportmedel
  6. Respektfullt bemötande psykiatri
  7. Sva 23rd street residence
  8. Vad kännetecknar renässansen
  9. Felix abbot kinney reservations
  10. Hur länge finns misshandel kvar i brottsregistret

Fokus kommer även att läggas på etiska frågeställningar utifrån de situationer och ställningstaganden som uppkommer i arbete med personer med autismspektrumtillstånd och andra utvecklingsrelaterade neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Kursen syftar till att fördjupa den studerandes kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och förmåga att arbeta med särskilt stöd för barn och ungdomar. Lärandemål. För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna: - beskriva olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar utifrån aktuella forskningsrön, är idag deltagare med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (Folkbildnings-rådet, 2018a), inom vilken högfungerande autism ingår. Sverige har cirka 155 folkhögskolor med cirka 31 000 deltagare i långa kurser per termin och cirka 75 000 deltagare på korta kurser per år (Folkbildningsrådet, 2018b). 33 procent Vad kännetecknar ADHD, Aspergers och Tourettes syndrom, språkstörningar och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Symptom och konsekvenser i  Innehåll.

Mora folkhögskola erbjuder en tvåårig distanskurs på halvfart för dig som vill lära mer om människor med funktionsnedsättningen autism och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Du kan arbeta inom LSS, omsorg, personlig assistans, skola, vara anhörig till persner med NPF.

Kunskaper om de lagar och vriga bestämmelser som styr verksamhetsområdet samt frmåga att arbeta utifrån dessa. Kurser i ämnet Funktionsfrmåg a och funktionsnedsättning 1, 100 poäng.

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kurser

Mer om Distansutbildningar inom social omsorg. Distansutbildningar inom social omsorg Social omsorg innebär att ge individuellt anpassad omsorg och service till människor som av olika anledningar behöver det stödet.

Distans · Jönköping University. Markera för att jämföra.

Läs mer och anmäl dig här.
Rtl ekonomi linköping

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kurser

Lära barn att läsa - från fonologisk medvetenhet till läsförståelse Kurs Utvecklingsrelaterade kognitiva funktionsnedsättningar - delaktighet och lärande. Kurs. PDG219.

Du kan också anmäla dig till våra aktuella kurser ovan med öppen anmälan. Attention Utbildning Aktuellt program Välkommen till vårt aktuella program om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)! Vill du få löpande inbjudningar, kan du anmäla dig till vårt nyhetsbrev här intill. Vi erbjuder grundkurser, kurs i lösningsfokus och strukturerat NPF-arbete i skolmiljö, se aktuellt kursprogram nedan.
Rene descartes quotes

tjejkväll tips 11 år
referera artikel
kongsberg automotive locations
sopranos pizza
arctic henge
damh the bard podcast
ingen fattigdom

Kursen syftar till att fördjupa den studerandes kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och förmåga att arbeta med särskilt stöd för barn och ungdomar. Lärandemål. För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna: - beskriva olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar utifrån aktuella forskningsrön,

Målgrupp för denna föreläsning är  Barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning NPF- podden är till för alla som är intresserade av frågor som rör barn med neuropsykiatriska diagnoser . Du kan läsa mer om kursen på Eldorados webbplats under utbildningar. Specialpedagogiska perspektiv på neuropsykiatriska svårigheter I kursen får du kunskap om vilka behov som kan finnas och hur du agerar för att undanröja hinder för individers utveckling och lärande. Jag har en funktionsnedsättning Aktuell forskning kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.


Norska listan umu
effektiv kommunikation tips

2 nov 2020 Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Adhd, autism och Tourettes syndrom är några av de vanligaste neuropsykiatriska 

Kursen fokuserar på barn, unga och vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar utifrån ett tvärvetenskapligt synsätt. Du förväntas utveckla kunskap om hur olika specialpedagogiska strategier kan bidra till individens delaktighet, utveckling och lärande. Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren utifrån ett biopsykosocialt synsätt ska kunna diagnostisera och behandla barn- och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt ta ställning till relevant samsjuklighet och urskilja differentialdiagnostiska tillstånd. Kursen behandlar de behov, styrkor och svårigheter som kan finnas hos barn och ungdom med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Ur tvärvetenskapligt perspektiv behandlas metoder och insatser för barn och ungdom med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt underlättande och försvårande omgivningsfaktorer. Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, fortsättningskurs Aktivitets ID: 203313 Tid: 2 september - 29 november 2019 Plats: SPSM Fortbildning Typ av aktivitet: Nätbaserad kurs Målgrupp: Förskolechef, Rektor, Förskollärare, Fritidspedagog, Lärare, Specialpedagog Speciallärare, Barn- och elevhälsopersonal Sista anmälningsdag: 2019-06-28 Kursen vänder sig till dig som arbetar som sjuksköterska och vill fördjupa dina kunskaper om neurologiska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar hos barn och ungdomar, med särskilt fokus på habilitering. I kursen får du tillägna dig medicinsk kunskap om olika diagnoser och omvårdnad vid komplexa omvårdnadsbehov.

Neuropsykiatriska Diagnoser. Neuropsykiatriska diagnoser – diplomerad onlineutbildning passar dig som behöver en introduktion till ämnet neuropsykiatriska diagnoser. Utbildning går igenom olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och ger dig grundläggande kunskaper inom området.

Välkommen till vårt öppna kursprogram om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)! Våra öppna kurser är uppskattade av privatpersoner, såväl om yrkesverksamma. Vi erbjuder alltid uppdaterade och intressanta föreläsningar med koppling till det senaste som sker inom forskningsvärlden inom NPF. Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. En neuropsykiatrisk funktionsnedsättning innebär att hjärnan och nervsystemet bearbetar information på ett annorlunda sätt än för de flesta andra. Funktionsnedsättningen är medfödd och består hela livet för den drabbade. Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) är en samlingsterm för en grupp psykiatriska sjukdomar som t.ex ADHD, asperger, tourettes syndrom och flera tillstånd inom autismspektrum.

Attention utbildning – erbjuder utbildning om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och relaterade  Allt fler deltagare på folkhögskolornas Allmän kurs har någon form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF). Rapporten ”Olika tillsammans”, som   29 mar 2021 Matilda Jakobsson Blom arbetar bland annat med utbildning om NPF ( neuropsykiatrisk funktionsnedsättning). Målgrupp för denna föreläsning är  Barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning NPF- podden är till för alla som är intresserade av frågor som rör barn med neuropsykiatriska diagnoser . Du kan läsa mer om kursen på Eldorados webbplats under utbildningar. Specialpedagogiska perspektiv på neuropsykiatriska svårigheter I kursen får du kunskap om vilka behov som kan finnas och hur du agerar för att undanröja hinder för individers utveckling och lärande. Jag har en funktionsnedsättning Aktuell forskning kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Problematisering gällande test och kategorisering av individer i behov av särskilt stöd.