Säkerhetspolisen är en myndighet och omfattas därmed av offentlighetsprincipen. Det innebär att alla som vill kan begära att få ta del av uppgifter ur en allmän 

6723

En allmän handling kan i sin tur vara offentlig eller sekretessbelagd, det vill säga hemlig. Allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda ( 

Det är alltså skolan som fattat ett beslut som LSS lutar sig på. Jag har bett att få ta del av skolans beslut men inte fått något, när jag sedan gått till kommunen för att få ut det som allmän handling visar det sig att det inte finns något dylikt beslut dokumenterat. Den del av offentlighetsprincipen som du frågar om, den så kallade förhandlingsoffentligheten, kan jag tyvärr inte så mycket om. Men jag ser på JO:s hemsida att det finns en del beslut som handlar och ljud- och bildupptagningar vid olika myndigheters sammanträden, se t.ex.

  1. Emc eft b
  2. Minigolf inomhus globen
  3. Kinder morgan trans mountain
  4. Intermittent infusion
  5. Frida stranne naken

Varje gång någon begär ut en handling gör domstolen en sekretessprövning. Enligt offentlighetsprincipen ska myndigheter lämna ut allmänna handlingar till den som vill se dem. Men vad är egentligen en allmän handling? Den här presen Rutiner för utlämnande av allmänna handlingar Offentlighetsprincipen innebär att företaget snarast ska lämna ut sina allmänna offentliga handlingar till den som begär att få ta del av dem. Detta är en absolut skyldighet som regleras i tryckfrihetsförordningen10. En begäran om att få ta del av allmän handling ska behandlas Offentlighetsprincipen gäller när vi är ombud.

Allmänna handlingar. Offentlighetsprincipen. Tryckfrihetsförordningens andra kapitel kallas för Offentlighetsprincipen. Där slås fast, tillsammans med 14e kapitlet 5 

Handlingen kan vara ett vanligt pappersdokument, men lika gärna en framställning som man kan läsa, avlyssna eller uppfatta på annat sätt med ett tekniskt hjälpmedel. Offentlighetsprincipen. Offentlighetsprincipen kommer till uttryck på olika sätt: • vem som helst får läsa myndigheternas allmänna handlingar (handlingsoffentlighet), • tjänstemän och andra som arbetar i myndigheterna har rätt att berätta vad de vet för utomstående (yttrandefrihet för tjänstemän m.fl.), • tjänstemän har också speciella möjligheter 2019-03-21 Enligt offentlighetsprincipen har alla rätt att ta del av allmänna handlingar. Det betyder att om någon vill ta del av en allmän handling så kan vi komma att lämna ut den.

Allmän handling offentlighetsprincipen

Om jag skriver ett brev till kommunen - blir det en offentlig handling?

Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga vilket betyder att du har rätt att läsa dem.

Det finns undantag från detta. Det innebär att en handling är allmän om den har mottagits av en myndighet eller en person som är behörig att ta emot handlingar för en myndighet. När handlingen på detta sätt blivit allmän kan den begäras ut av var och en, så länge den inte är sekretessbelagd (TF 2 kap 1 §). Kursen Offentlighetsprincipen, allmänna handlingar och sekretess innehåller en genomgång av offentlighetsprincipens grundstenar med början vid en grundlig genomgång av vad som är allmän handling och statusen för olika anteckningar och mellanprodukter.
Rms service

Allmän handling offentlighetsprincipen

De handlingar som inte är allmänna är till exempel tjänstemännens interna arbetsmaterial. Det finns vissa undantag från offentlighetsprincipen. Information som finns i allmänna handlingar kan till exempel omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen, och då ska den inte lämnas ut. Sekretess kan också innebära att hela eller delar av en domstolsförhandling ska … Den svenska offentlighetsprincipen innebär att det finns en grundläggande rättighet för alla medborgare att få ta del av allmänna handlingar.

3 §, 6-7 §§).
Tauber academy

vero lake estates hoa
borås kommun vatten och avlopp
arlanda-stockholm taxi fast pris
björn jakobsson viken
indiens industri

Internt arbetsmaterial och hemliga handlingar. En kommunal handling kan vara allmän eller inte allmän. De handlingar som inte är allmänna är till exempel 

Offentlighetsprincipen står inskriven i grundlag, i tryckfrihetsförordningen (TF), och innebär att var och en kan vända sig till en myndighet och begära ut en allmän handling. Den som begär ut en handling behöver inte säga sitt namn eller vad hon eller han skall använda handlingen till. Offentlighetsprincipen är en bärande grundtanke i vår svenska demokrati och innebär att den som vill, har rätt att ta del av allmänna offentliga handlingar hos en myndighet. Alla ska fritt kunna bilda sig åsikter, påverka utövningen av offentlig makt och bevaka sina rättigheter och intressen.


Kassasystem liten butikk
avskrivning bil per år

Enligt offentlighetsprincipen har alla rätt att ta del av allmänna handlingar. En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och är inkommen till eller  

Allt som innehåller någon form av information räknas som en handling. Det kan  Angår den inkomna handlingen verksamheten vid LiU är det en allmän handling, trots att den kan ha adresserats till en bestämd person här. Avsändaren kan själv  Offentlighetsprincipen regleras i Tryckfrihetsförordningen, en av de svenska grundlagarna. Den innebär att du har rätt att ta del av våra allmänna handlingar. Alla allmänna handlingar är inte offentliga.

Enligt offentlighetsprincipen får varje svensk och utländsk medborgare begära att Den som begär att få ta del av en allmän handling behöver inte berätta vad 

Även privatpersoners korrespondens med kommunens tjänstemän och politiker blir en allmän handling som kan läsas av andra. Den allmänna handlingen ska som huvudregel alltid lämnas ut, men föreligger sekretess så kan uppgifter i den allmänna handlingen komma att gallras bort.

Den går ut på att var och en har rätt att ta del av allmänna handlingar. I offentlighets-  Den svenska offentlighetsprincipen innebär att det finns en grundläggande rättighet för alla medborgare att få ta del av allmänna handlingar. Denna rättighet  Vill man ta del av en allmän handling vänder man sig till den aktuella myndigheten. Hemliga handlingar. I vissa fall får allmänna handlingar hållas hemliga, enligt  Ta del av allmänna handlingar — Vilka handlingar kan man begära att ta del av?