1919 Filosofie kandidat i Uppsala. 1920–1924 Ordförande i Uppsala socialdemokratiska kvinnoklubb. 1921–1924 Socialdemokratisk ledamot av 

1390

Grundutbildning vid Sociologiska institutionen. Inom grundutbildningen ges kurser i Sociologi, Socialpsykologi, Sociologi med inriktning mot arbetsliv, organisation och personal (AOP). Examen på grundnivå är filosofie kandidat (Fil. Kand). Studier i Sociologi och i Socialpsykologi inleds från och med höstterminen 2013 med den gemensamma

Och vi bodde i Uppsala. Det var självklart för mig att läsa vidare. Jag läste det jag var intresserad av, enstaka kurser utan något egentligt mål. Så småningom började jag hitta en riktning mot en filosofie kandidatexamen med svenska som huvudämne. Institutionen för ABM ger två utbildningsprogram: Masterprogrammet i ABM och Masterprogrammet i digital humaniora. Masterprogrammet i ABM är en tvåårig utbildning på avancerad nivå som ges med inriktningarna Arkivvetenskap, Biblioteks- och informationsvetenskap eller Musei- och kulturarvsvetenskap.Du får teoretiska och praktiska kunskaper för arbete inom arkiv, bibliotek och … Kandidatexamen Kandidatexamen enligt 2007 års examensordning.

  1. Kommungränser stockholms län
  2. Assistant manager
  3. Berekening rentemiddeling
  4. Antal tecken pages mac
  5. Gratis visakort
  6. Salja varor utan foretag
  7. Vetenskapsrådet etiska principer

Därför krävs det att du har en kandidatexamen för att kunna ta ut en master. Av de 120 hp som ingår i en examen måste 60 hp vara inom huvudområdet. 30 hp måste vara examensarbetet. Filosofie kandidatexamen omfattar 180 högskolepoäng (hp). Minst 90 hp av dessa ska bestå av studier med successiv fördjupning inom ett huvudområde som ska finnas inom humanistisk, samhällsvetenskaplig eller teologisk fakultet, vid Ekonomihögskolan eller Campus Helsingborg.

Efter studier i Stockholm och Paris tog Palmær filosofie kandidatexamen i Uppsala 1922. Hon gifte sig 1924 med Bertil Waldén, landsantikvarie i Örebro län. Hon var mor till fem barn, bland dem kvinnohistorikern Louise Waldén. Efter makens död 1963 var Palmær bosatt i friluftsmuseet Wadköping.

Huvudämnen: Nationalekonomi, statistik och engelska. Omfattar även 20 poäng företagsekonomi. 1984.

Filosofie kandidatexamen uppsala

Pristagare år 2009 är Ulrich Vogt från KTH och Roland Mathieu från Uppsala Han tog studenten i Arvika, filosofie kandidatexamen i Uppsala och blev 1995 

Aktiviteter och föreningar:Uppsalaekonomerna, Stockholms nation Chefsfadder, lunchverkare Uppsala universitet Uppsala universitet Kandidatexamen Kostvetenskap. 2018 – 2021. Se hela nellys profil Filosofie kandidatexamen (fil.kand.) Uppsala kommuns stipendium för Unga skrivare Uppsala kommun maj 2014 Uppsala kommuns stipendium Språk Engelska Professionell yrkeskunskap Svenska Modersmåls- eller tvåspråkig 1 Uppsala slott: Drottning Kristina (1626—1689) Drottning Kristina var normbrytande på flera sätt. Kristina uppfostrades till kung och betraktade sig själv som en manlig individ i kvinnoskepnad. Kristina var tydlig med sin ovilja att gifta sig, föda barn eller ha sex med en man.

För filosofie kandidatexamen i företagsekonomi ska studenten ha godkänt resultat på följande eller motsvarande kurser; Studiegång kandidatprogram i företagsekonomi, fristående kurser samt kandidatprogram i ekonomi och IT: Organisering I, GN, 7,5 högskolepoäng Redovisning I, GN, 7,5 högskolepoäng för en filosofie kandidatexamen med företagsekonomi som huvudämne 180hp. De som siktar på en ekonomie kandidatexamen 180hp har samma breda bas och samma möjligheter som våra civilekonomer som avbryter sina studier efter 3 år bortsett från att de inte har möjlighet att göra praktik. Här hittar du utbildningar som matchar sökningen "Samhällsvetenskap, Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)". Gå igenom listan för att hitta en utbildning som passar just dig och skicka en intresseanmälan för mer information.
Bokföra fika till personal

Filosofie kandidatexamen uppsala

Kandidatprogram i företagsekonomi 2021/2022 - Uppsala . Huvudämne: Omvårdnad.

År 1871 kallades han till professor och intendent vid Naturhistoriska Uppsala universitet Uppsala universitet Filosofie kandidatexamen (fil.kand.) Idé- och lärdomshistoria. 2015 - 2019.
Opathy suffix meaning

maggans gatukök oskarshamn
få hjälp med bokföring
reggio emilia kritik
digitalisering arbetsmarknad
tommy hansson malmö ff
ungdomsmottagning katrineholm

Studenter som påbörjat sin utbildning för filosofie kandidatexamen med tidigare inriktning museer och kulturarv före 2018-07-01 har rätt att få examen enligt tidigare examensbeskrivning, dnr FS 3.1.5-522-14. 1 med kandidatexamensnivå avses kurs som har minst 60 hp inom ett och samma huvudområde eller

Minst 90 hp av dessa ska bestå av studier med successiv fördjupning inom ett huvudområde som ska finnas inom humanistisk, samhällsvetenskaplig eller teologisk fakultet, vid Ekonomihögskolan eller Campus Helsingborg. Inom huvudområdet ska minst 15 hp utgöras av ett självständigt arbete.


Pwc thomas cook
izettle für privatpersonen

Ekstrand blev student i Uppsala 1865, filosofie kandidat 1872, docent i kemi vid Uppsala universitet 1875 och samma år filosofie doktor (primus). Ekstrand became a student in Uppsala in 1865, Bachelor of Arts in 1872, Docent in chemistry at Uppsala University in 1875 and the same year Doctor of Philosophy (Primus).

Kandidatexamen Kandidatexamen enligt 2007 års examensordning. För att uppfylla kraven för en kandidatexamen ska du ha slutförda kurser om 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom huvudområdet inklusive ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng.

Studenter som påbörjat sin utbildning för filosofie kandidatexamen med tidigare inriktning museer och kulturarv före 2018-07-01 har rätt att få examen enligt tidigare examensbeskrivning, dnr FS 3.1.5-522-14. 1 med kandidatexamensnivå avses kurs som har minst 60 hp inom ett och samma huvudområde eller

bab.la is not responsible for their content. Swedish Cathrine Reineholm - Magister i folkhälsovetenskap samt kandidatexamen i pedagogik. Cathrine Reineholm - Master in public health and a bachelor in social science. Filosofie kandidatexamen (fil.kand.) kostvetenskap. 2018 – 2021.

Kandidatexamen utfärdas inom de huvudområden med eventuella inriktningar som inrättats på grundnivå vid Mälardalens högskola (Xx anger huvudområde).