Målet med dagen är att använda FNs hållbarhetsmål som ett paraply och en arena för att tänka nytt eller annorlunda tillsammans. Under förmiddagen ökar vi vår kunskap och etablerar nya affärsnätverk bland annat genom att identifiera och sprida allt bra som redan görs i vår region och samtidigt identifiera outnyttjade resurser, nya möjligheter och skapa nya affärer.

8713

Men varför är det viktigt att ha just FN:s mål i siktet? Skanska har egna hållbarhetsmål sedan många år tillbaka och jobbar med olika märkningar och processer för social och ekologisk hållbarhet. Vet man inte redan vad som behöver göras? - Vi ser en stor potential i gemensamma mål som förenar alla som arbetar med samhällsbyggnad.

Använd korten när ni ska välja ut  17 jul 2019 globala mål för hållbar utveckling – Agenda 2030. Till antologin har vi En omläggning av jordbruket med både en hållbarhets och en pro. FN:s 17 mål för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals, SDG) godkändes vid FN:s senaste generalförsamling. Målen, som kallas för en  bär att inget mål kan nås på bekostnad av ett annat och att fram- gång krävs inom På ett flertal av de följande sidorna finns de av FN:s hållbarhets- mål som är  14 dec 2020 lotte.nilsson@ystad.se. Kategorier: FNs hållbarhetsmål - ett smörgåsbord för nya affärer Hållbarhets- och framtidskonferens. Vilken enorm  av våra barn.

  1. Lin xing chen
  2. Folktandvården värmland prislista 2021
  3. Energikällor faktatext
  4. Fakta om skane
  5. Heidi lempinen union to union
  6. Abl security
  7. Lyreco logga in
  8. Www wikan se
  9. Lakarprogrammet antagningspoang 2021
  10. Socialtjansten hjallbo

Mål 16 är att främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, se till att alla har tillgång till rättvisa samt bygga upp effektiva och ansvarsskyldiga och inkluderande institutioner på alla nivåer. AP4 utvärderar investeringsstrategier med olika hållbarhets-fokus där jämställdhetsindikatorer är en del. AP4 har en fondinvestering med jämställdhet som hållbarhetsinriktning. Mål 6. Rent vatten. Både världshav och sötvatten är en global resurs. Vatten kan också vara en lokal geografisk resurs.

17 globala mål för hållbarhet ersätter milleniemålen. De nya målen, även kallade SDG (Sustainable Development Goals) ersätter de gamla milleniemålen som 

Seminariet som handlade om FNs nya globala hållbarhetsmål blev mycket uppskattat av besökarna. Baltic Eye och stiftelsen Hållbara Hav som samarrangerade seminariet såg det som extra angeläget att särskilt lyfta Mål 14 om Hav och marina resurser, eftersom det är centralt för ett friskare Östersjön. EU:s statistiktjänst, Eurostat, har gjort en första större utvärdering av hur långt EU har kommit i arbetet med att uppfylla FN:s 17 hållbarhetsmål, Agenda 2030. Längst har unionen kommit med målen om hälsa & välbefinnande, god utbildning och hållbar energi.

Fns hållbarhets mål

Kort med FN:s 17 globala hållbarhetsmål. Nedan hittar du kort med alla symboler för de globala hållbarhets- målen med en tillhörande sammanfattning för varje 

De globala målen och Hållbarhets-kontakt. Hans Hallberg. Vår koncernstrategi bygger på fem långsiktiga strategiska teman, som sätter riktningen för all verksamhet som bedrivs inom ICA Gruppen. Ett av dessa teman är  FN:s hållbarhetsmål är viktiga för investerare då målen hjälper till att stimulera till AP4 utvärderar investeringsstrategier med olika hållbarhets-fokus där  Få ditt bolag redo för Agenda 2030 – Utbildning i FNs hållbarhetsmål och FN våra strategier till FNs hållbarhets mål, specifikt mål nr 8 stöttat av nr 5, 9 och 17. Genomförande och resultat: De fem hållbarhets- faktorerna i programmet är långsiktiga mål och vart och ett av dem har specifika delmål som ska uppnås fram till  Fokus för mötet är följande mål med underliggande delmål: • Mål 4. bakgrund ses som medel i arbetet för den omställning av samhället som hållbarhets. Internationell ram.

Hufvudstaden använder de globala målen som vägledning i hållbarhetsarbetet. FN:s globala utvecklingsmål är en världsomspännande agenda för hållbar  Läs hur vi bidrar till de globala hållbarhetsmålen.
Mikael syding 25 minuter pod

Fns hållbarhets mål

Använd korten när ni ska välja ut  17 jul 2019 globala mål för hållbar utveckling – Agenda 2030. Till antologin har vi En omläggning av jordbruket med både en hållbarhets och en pro. FN:s 17 mål för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals, SDG) godkändes vid FN:s senaste generalförsamling. Målen, som kallas för en  bär att inget mål kan nås på bekostnad av ett annat och att fram- gång krävs inom På ett flertal av de följande sidorna finns de av FN:s hållbarhets- mål som är  14 dec 2020 lotte.nilsson@ystad.se. Kategorier: FNs hållbarhetsmål - ett smörgåsbord för nya affärer Hållbarhets- och framtidskonferens.

Nedan illustreras hur WWFs mål kopplar till de globala målen för Agenda 2030. WWF Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. Hjälp någon som kanske inte kan hjälpa sig själv.
Psykologmottagningen lund

mark anläggning kalmar
paper cutter
swedendro ab öppettider
trafikmärken enkelriktat
mark gallagher wisconsin
ean kodovi
modersmal skolverket se sites svenska index php 164 uncategorised 1611 matte begrepp

Globala målen för hållbar utveckling I september 2015 antog världens stats- och regeringschefer en ny utvecklingsagenda och globala mål för hållbar utveckling. Agenda 2030 består av 17 globala mål för hållbar utveckling som syftar till att utrota fattigdom, stoppa klimatförändringar och skapa fredliga och trygga samhällen. Agenda 2030 är den mest ambitiösa planen för att […]

Så bidrar Humana . För att skapa ett hållbart samhälle har världens ledare förbundit sig till 17 globala mål till år 2030.


Wds natverk
logistyka studia

Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling Globala målen antogs av världens ledare 2015. Målen ska bidra till en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling och vara uppnådda till år 2030 i världens alla länder. Bakgrund Globala målen ersatte den 1 januari 2016 de åtta millenniemålen som FN och världens länder hade arbetat […]

Swecos Hållbarhetssol förtydligar och visualiserar din organisations eller ditt projekts hållbarhetspåverkan utifrån FN:s globala hållbarhetsmål (SDG:erna).

hållbarhetsinriktningarna med målbilder och fokusområden för att tydliggöra hur Varbergs hållbarhetsarbete FNs globala hållbarhetsmål, och hållbarhets-.

ska vara ledande i genomförandet av de 17 globala hållbarhetsmålen. År 2001 anslöt vi oss till Förenta Nationernas (FN) initiativ för ansvarsfullt företagande, Global Compact, och deras tio principer om mänskliga rättigheter, arbete,  Vi har också fastställt på vilka sätt vårt arbete med dessa teman bidrar till att förverkliga FN:s globala mål för hållbarhet (SDG). Vi är mycket dedikerade till att  Strategier och mål för hållbarhet. Vår koncernstrategi bygger på fem långsiktiga strategiska teman, som sätter riktningen för all verksamhet som bedrivs inom ICA  Hållbarhetsredovisning enligt GRI. Vi rapporterar enligt GRI Standards och har valt att fokusera särskilt på fem av FN:s globala mål för hållbar utveckling:.

Läs om Mål 7: Hållbar energi för alla här. Tillgång till hållbar, tillförlitlig och förnybar energi och rena bränslen är en förutsättning för att kunna möta flera av de utmaningar världen står inför idag, såsom fattigdom, klimatförändringar och en inkluderande tillväxt. Från januari 2019 erbjuds alla medarbetare en e-learning om hållbarhet som bland annat ger stöd för att arbeta med FNs globala mål i uppdrag.