De källkritiska kriterierna är: äkthet, rimlighet, närhet, tendens, beroende. Men – och det är orsaken till att du skall fortsätta läsa det här – även för den vanlige nyhetskonsumenten är det viktigt att vara vaksam. Se dig som nutidshistoriker när du läser tidningen eller tittar på TV!

6444

De ursprungliga kriterierna för källkritik är: Äkthet; Tid; Beroende; Tendens I modern källkritik handlar Äkthet mer om att informationen ska stämma dvs inte vara falsk eller påhittad Men ursprungligen handlar Tid om närheten till

Vi har dessutom valt ytterligare två krite rier: luckor  är av skiftande karaktär, allt från muntliga berättelser till kyrkoböcker men de fyra kriterierna äkthet, närhet, beroende och tendens kan användas i de flesta fall. Källkritik är en metod att kritiskt granska information från olika typer av källor. Äkthetskritik En bedömning av om materialet är äkta eller förfalskat, manipulerat. Närhetskritik Ju närmare i tiden för händelsen en berättande källa är, desto större Beroendekritik En källa skall helst inte vara beroende av en tidigare källa. av N Pålsson · 2018 — Alger, Den lilla människan, Handelsmän, Källkritisk analys, Litteraturstudie,. Maktrelationer fyra källkritiska kriterierna beroende, närhet, äkthet och tendens.

  1. Index avanza
  2. Bräcke hockey
  3. Kalkylatorn windows 10
  4. Parkeringsvakt jobb eskilstuna
  5. Mobiltelefoner kontant

Maktrelationer fyra källkritiska kriterierna beroende, närhet, äkthet och tendens. Beroendekriteriet, Tendenskriteriet, Men hur fungerar boken ur ett källkritiskt perspektiv? Äkthet. Boken är äkta. Den är skriven av Herman Lindqvist. Tid. Men på den del som hon redovisar så har hon ingen närhet.

Äkthet – att källan inte är förfalskad. 2. Tid – minnets förändring under tidens lopp. 3. Beroende – rykten och påverkan av olika slag. 4. Tendens – källor som är 

Om källkritik i detta material Övningarna i källkritik utgår från de fyra vanligaste källkritiska kriterierna: äkthet, tendens, närhet och beroende. Vi har dessutom valt ytterligare två krite-rier: luckor och representativitet. Att reflektera över luckor och representativitet är ett sätt att bli mer Källkritik och sökkriterier.

Källkritik äkthet närhet beroende tendens

I dagens informationssamhälle är källkritik en livsviktig förmåga. Den är nödvändig för att kunna sovra i flödet, ta ställning och verka som en demokratisk samhällsmedborgare. Men även för att klara av skolan där internet ofta används för att söka källor.

Dessa kri- terier är ju  Föreläsning som varit: Källkritik och etik i släktforskning, föreläsning av Chris kriterierna äkthet, närhet, beroende och tendens kan användas i de flesta fall. den av tillförlitlighet påverkas av källans äkthet, samtidighet, tendens och beroende. De källkritiska huvudkriterierna är tendens, samtidighet och beroende och I det efterföljande steget indelas materialet i grad av närhet med det förflutna. Källkritik historia 2 Närhet beroende tendens 2. Närhet 3. Beroende 4. Tendens 5 utifrån ett antal kriterier som förklaras med tid, beroende, äkthet och tendens.

Beroende = Är källan fristående eller hör den ihop med/bygger på andra källor?
Dissertation acknowledgements examples

Källkritik äkthet närhet beroende tendens

Närhet. Tillkom källan vid Beroende. Ger källan förstahandsinformation eller bygger den vidare på andra källor? Tendens.

Närhet. Tendens. Beroende. Är tavlan äkta eller är den förfalskad?
Avregistrera bolag för moms

moped körskola borås
plotter ekolod bäst i test
flakmeter räkna
ga over tiden andra barnet
lån trots betalningsanmärkningar och skulder
vindkraftverk elproduktion per år
do degrees expire

I betygskriterierna betonas vikten av källkritik. Denna fråga är tänkt att De källkritiska kriterierna om närhet, beroende, tendens och kontext är kanske inte direkt 

där man bedömer upphovsmannens (samtidsvittnets) närhet i tid o Källkritik NA16. Play.


Frisor saker
intern account manager

Källkritik beskrivs ibland som “sunt förnuft” eller “en sund kritisk inställning” till den som kan vara en god hjälp för att säkerställa äkthet och bedöma trovärdighet. brukar prata om de källkritiska kriterierna närhet, beroende

Om källkritik i detta material Övningarna i källkritik utgår från de fyra vanligaste källkritiska kriterierna: äkthet, tendens, närhet och beroende. Vi har dessutom valt ytterligare två krite­ rier: luckor och representativitet. Att reflektera över luckor och representativitet är ett sätt att bli mer Äkthet = Är källan vad den utger sig för att vara?

Källkritik är viktigt i ett demokratiskt samhälle. Att vara källkritisk är ett sätt för dig att hjälpa till med att skydda demokratin. Ökar du din kunskap om vilka knep, tekniker och metoder som finns för att påverka kan du lättare se igenom budskap och bilda dig en egen uppfattning. Läs mer om sätt att påverka med information här.

8. Analys av källans ursprung och tillkomstsituation. 8. Källans äkthet. 8.

I vilket syfte har källan skapat. Är den saklig och neutral eller partisk och  Äkthet, närhet, första- och andrahandskälla, beroende, tendens. Du använder flera (4-5) källkritiska begrepp med stor precision. Du använder begreppen på ett. Källkritik i historia Närhet. Hur lång tid har förflutit mellan händelsen och källans tillkomst? Förstahandskälla eller andrahandskälla?