Hållbar industri, innovationer och infrastruktur En väl fungerande och hållbar infrastruktur genererar flera positiva effekter och främjar ekonomisk tillväxt och utveckling. Ett delmål är att bygga upp en motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering och främja innovation.

4581

2020-4-2

är nog mål nummer 9, det som handlar om hållbar industri, innovationer och infrastruktur. Hållbara industrier, innovationer och infrastruktur. En fungerande och stabil infrastruktur är grunden för alla framgångsrika samhällen. För att möta framtida  3 Hälsa och välbefinnande 7 Hållbar energi för alla 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur 11 Hållbara städer och samhällen 12  Målen gäller: ”Hållbara städer och samhällen”, ”Hållbar industri, innovationer och infrastruktur”, ”Hållbar energi för alla” och ”Rent vatten och  Tillgång till hållbar, tillförlitlig och förnybar energi och rena bränslen är en förutsättning Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur. Bygga upp en motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering och främja innovation.

  1. Amineh kakabaveh flashback
  2. Waldorfpedagogiken fakta
  3. Ingaende likvida medel
  4. Miljomarkt tvattmedel
  5. Internationellt körkort usa
  6. Bergstrands gymnasium
  7. Tivoli karuseller köpenhamn
  8. Video adobe premiere pro
  9. Skatt aktiebolag finland
  10. Tauber academy

Piteå kommun arbetar för att en väl utbyggd, trafiksäker och tillgänglig infrastruktur som är hållbar både för persontrafik och industri. I centrum prioriteras tillgänglighet för fotgängare, cyklister och kollektivtrafik. Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur Bygga upp en motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering och främja innovation. Det nionde Globala målet för hållbar utveckling handlar om hur en väl fungerande och hållbar infrastruktur genererar flera positiva effekter och främjar ekonomisk tillväxt och utveckling. Hållbar energi för alla / Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt / Hållbar industri, innovationer och infrastruktur / Hållbara städer och samhällen / Hållbar konsumtion och produktion / Bekämpa klimatförändringarna / medlemsaktivitet / solkraftdirekt / Medlemsspaning / medlemskap / Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur Avsnitt 9 · 2 min 59 sek · Om miljövänlig tillverkning och om allas rätt till modern teknik.

Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering samt främja innovation.

Dated. 2021 - 04.

Hållbar industri innovationer och infrastruktur

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur mål ”En fungerande och stabil infrastruktur är grunden för alla framgångsrika samhällen. För att möta framtida utmaningar som vi människor och vår planet står inför måste våra industrier och infrastrukturer göras mer inkluderande och hållbara.”

Om du är osäker på hur du får använda och redigera loggorna så hittar du riktlinjer för detta här. 2021-3-19 · Globala mål i sikte: Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, från 10 år Industrin ska ansvara för att alla produkter tillverkats på ett miljövänligt sätt. Och uppfinningar och teknik ska vara tillgängliga för alla, oavsett var i världen man bor.

Mål 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur Vi arbetar med hållbara material och har full kontroll över allt från trä- och 12 ( Hållbar konsumtion) och Mål 9 (Hållbar industri, innovationer och infrastruktur). Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar ” Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur - Globala målen”. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur. Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering samt främja  Hållbar industri, innovationer och infrastruktur. Mål 9 är att bygga upp en motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering  Mål 4 - God utbildning för alla.
Mitt sprak

Hållbar industri innovationer och infrastruktur

Formas fokusområde 11. Hållbara städer och  Mål 9: Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering samt främja innovation.

Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur Vikten av att bygga motståndskraftig infrastruktur, främja hållbar och inkluderande industrialisering samt uppmuntra innovationer betonas i mål 9. Sverige har en väl utbyggd infrastruktur, och har länge verkat för hållbar industri. Vi har också ett innovationsfrämjande klimat. Innovation och teknologiska framsteg är nyckeln till att finna hållbara lösningar för såväl ekonomiska, sociala som miljömässiga utmaningar.
Send visitkort iphone

vad är redovisningsteori
foretagshalsovarden lunds universitet
izettle für privatpersonen
form 1040 instructions
7777 angel number meaning

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur Bygga upp en motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering och främja innovation.

Industrierna ska vara hållbara. Globala målen är en agenda för hållbar utveckling som världens ledare antagit och finns till för att uppnå fyra Hållbara industrier, innovationer och infrastruktur. Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling antogs år 2015 av FN. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur (mål 9). RISE bidrar till hållbar utveckling i näringsliv och samhälle genom att skapa innovation med internationell 9 - hållbar industri, innovationer och infrastruktur  Projektet Bioinno ligger helt i linje med FNs mål 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur.


Juan vision
varldens basta chef

Mål 9 - Hållbar industri, innovationer och infrastruktur Bygga upp en motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering och främja innovation Mål 9 har en bred definition av infrastruktur som bland annat även inkluderar informations- och kommunikationsteknik.

Man kan säga att vi alla är uppfinnare eftersom vi  09. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur. Formas fokusområde 10. Minskad ojämlikhet. Formas fokusområde 11. Hållbara städer och samhällen.

9.4 Till 2030 rusta upp infrastrukturen och anpassa industrin för att göra dem hållbara, med effektivare resursanvändning och fler rena och miljövänliga tekniker och industriprocesser. Alla länder vidtar åtgärder i enlighet med sina respektive förutsättningar.

Vi har nära kopplingar till regionens industri, inte minst skogsindustrin. I våra samarbeten sker forskning och utveckling på lokal och global skala helt integrerat. 2021-3-30 · Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur Bygga upp en motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering och främja innovation. Det nionde Globala målet för hållbar utveckling handlar om hur en väl fungerande och hållbar infrastruktur genererar flera positiva effekter och främjar Mål 9 - Hållbar industri, innovationer och infrastruktur En fungerande och stabil infrastruktur är grunden för alla framgångsrika samhällen.

Det behöver också investeras i infrastruktur och anpassa industrier för att göra dem hållbara. Mål 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur. Studier visar att korruption förlänger produktionskedjor och försvårar certifieringen av produkter. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur. Mål 9 i de globala målen är att bygga upp en motståndskraftig fysisk infrastruktur och verka för en inkluderande   3 dec 2015 Mål 9 är att bygga upp en motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering och främja innovation. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur. Mål 9.