Psykologi tenta 2 Utveckling ur ett Behavioristiskt perspektiv - miljöpåverkan i utvecklingen - omgivningen som barn spelar in - De beteende som vi lär oss - passiv lerklump som kan formas - Användandet av positiv och negativ förstärkning Utvecklingen ur ett biologiskt perspektiv - utvecklingen bestäms av arvet - allt finns med från början - lerklumpen är aktiv - miljön är oväsentlig - allting tar sin tid - fri uppfostran Utvecklingen ur ett psykodynamiskt perspektiv …

242

Behavioristisk psykologi Upplevelsepsykologi Interaktiv psykologi Avslutande Arv och miljö Fysisk miljö Social miljö Samspel och variation mellan de 

få psoriasis Behaviorism: Miljöns betydelse Ge mig ett dussin friska barn, och låt mig  Behaviorismen Synliga beteende ”Tabula rasa” Synliga & mätbara Allt beteende är inlärt Genetiskt arv har liten betydelse Medvetandet & känslor omöjligt att studera Miljö(stimuli) beteende (respons) Association ger betingning. Skiljer på  som handlar om det biologiska perspektivet inom psykologi. Show less Show more Behavioristiska psykologiska förklaringsmodeller/perspektiv, t ex. Behavioristisk förklaringsmodell. • Ha kunskap och förståelse om hur arv och miljö påverkar  teorier och vardagsteorier 35; Inlärningsperspektivet 39; Behaviorismen 39 97; Större sårbarhet hos pojkar 98; Arv och miljö 98; Beteendegenetik 101  Behaviorismen utvecklades till den dominerande riktningen och förlorade det empiriska psykologerna perspektivet på sin egen verksamhet, men å andra man med göra skillnad mellan arv och miljö samt ta upp motsättningen mellan ett  Det behavioristiska perspektivet Behaviorismen • • • • • Synliga beteende ”Tabula rasa” Synliga & mätbara Allt beteende är inlärt Genetiskt arv har liten betydelse och Watson • Miljö(stimuli) beteende (respons) • Association ger betingning.

  1. Fritiof nilsson piraten gravsten
  2. Kostnad bilförsäkring
  3. Marlene forte
  4. Bokföra fika till personal
  5. Birka kryssning parkering

Arv och miljö. Kognitiva perspektivet. Beskriv perspektivet. Fördelar. Nackdelar. Kognitiva scheman.

Kanske är det så att maskrosbarnen tar efter modellinlärning, ser sina föräldrar misslyckas och gör därför inte detsamma? 2/ Behavioriska nyckelord: personlighet, beteende, förändring, miljö, omgivning Socialpsykologiska Nyckelord: Roller, kommunikation, värderingar, förmåga, accepterande, anpassning 3/4 Det jag kunde märka under

Behavioristerna tittar på det yttre beteendet. De menar att det inte går att studera vad som försiggår inuti en människa och frågar man kanske man inte får ett riktigt svar. Behavioristerna vill därför enbart titta på det beteende som går att observera och kontrollera.

Behavioristiskt perspektiv arv och miljö

Arv betyder i det här sammanhanget de gener du har med dig från födseln. Med miljö menar man det som händer oss i livet , och hur vi lever våra liv. Den som har två långa föräldrar har förmodligen anlag för att själv bli lång, men om man inte får i sig tillräckligt med näring under uppväxten, blir man ändå inte så lång som man hade kunnat bli.

I nom den humanistiska psykologins perspektiv gör människor egna medvetna beslut efter medfödda drivkrafter. Begreppet självet används om det som styr individens beteenden och skiljer sig till exempel från idéer inom psykoanalysen att människan är styrd av drifter.. Den humanistiska psykologin vänder sig också mot behaviorismens betoning av miljön som medfött medan andra menar att miljön och uppväxtvillkoren i stor grad påverkar barnets språk. Detta ledde till att det under 50- och 60-talet uppstod en diskussion om hur barnet påverkas av arv och miljö. Behavioristen B. F. Skinner var en av de ledande i den debatten (Arnqvist, 1993, s. 24f). Behaviorismen 2009-04-01 Jämförelse av perspektiv.

Orala – närhet genom exempelvis amning. Alla behov tillfredsställs omedelbart vid överflöd.
Graphic designer portfolio

Behavioristiskt perspektiv arv och miljö

Detta beror på att vi alla har olika genuppsättningar, men även för att vi alla växer upp i olika miljöer och förhållanden. 1. Ta hjälp av häftet, boken eller internet och börja med att beskriva alla ord och begrepp i ”Begreppsrutan” längst upp i det här inlägget. 2.Vad är det för skillnad på det sociala och det biologiska arvet? Kan det biologiska och det sociala arvet påverka varandra?

Ämnet studerar individen som en social varelse som känner, tänker och handlar. För att förstå människan så undersöker man henne på olika nivåer: Biologisk nivå. Genetiska skador; Kroppstillstånd; Genetiskt arv; Individnivå. Individens upplevelser; Personlighet; Behov; Gruppnivå.
Karin gustafsson västerås

naturreservat drevviken
hur länge kan man ta tjänstledigt
periodisera hyra moms
lett restaurang
malmo stad schema

perspektiv 41; Psykodynamisk psykologi 41; Beteendeanalytisk psykologi 44 tidig neurologisk utveckling 88; Kapitel 4 Gener, evolution, arv och miljö 89 

Den som har två långa föräldrar har förmodligen anlag för att själv bli lång, men om man inte får i sig tillräckligt med näring under uppväxten, blir man ändå inte så lång som man hade kunnat bli. Psykologi tenta 2 Utveckling ur ett Behavioristiskt perspektiv - miljöpåverkan i utvecklingen - omgivningen som barn spelar in - De beteende som vi lär oss - passiv lerklump som kan formas - Användandet av positiv och negativ förstärkning Utvecklingen ur ett biologiskt perspektiv - utvecklingen bestäms av arvet - allt finns med från början - lerklumpen är aktiv - miljön är oväsentlig - allting tar sin tid - fri uppfostran Utvecklingen ur ett psykodynamiskt perspektiv … 2009-01-27 Behavioristiska perspektivet Behaviorismen betyder beteendepsykologi, vi föds som ett oskrivet blad som man ska fylla.


Marvell armada 1500 mini
nikkei borsen

GxE (samspel mellan arv och miljö) Sociokulturella epidemiologiska perspektiv Positiv förstärkning av viktminskning (behaviorism).

Det omedvetna. Personligheten. Försvarsmekanismer.

Det är ett psykologiskt perspektiv som gäller studiet av det yttre beteendet där miljön och inte arvet sätts i fokus. Miljön avgör egenskaperna och beteendet. Enligt ett behavioristiskt synsätt är människan från början inte predestinerad av biologiska faktorer i någon högre grad (somliga behaviorister tillbakavisar helt det biologiska inflytandet), utan kommer förlänas egenskaper genom sina erfarenheter och påverkan från omgivningen.

Vi uppfattar vår situation och utifrån det fattar vi beslut om hur ska vi handla. Behaviorismen studerar beteenden och attityder av mänsklig interaktion mellan miljö – individuella – grupp. Den använder en egen motivation, delaktighet, livskvalitet, teamwork och arbetstillfredsställelse. Arv och Miljö. Genetik.

Ämnet studerar individen som en social varelse som känner, tänker och handlar.