Fornsök Via söktjänsten Fornsök (FMIS) www.raa.se hittar du registrerade fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar samt information som rör arbeten i närheten av dessa miljöer. Riksantikvarieämbetet ansvarar för Fornsök, men du kan också nå tjänsten via länsstyrelsernas webbplatser.

6895

2013-11-26. Riksantikvarieämbetet – Fornsök (FMIS). Tillgänglig via: http://www.fmis.raa.se, 2013-11-26. Page 2. Delkurs 4: Skriftlig uppgift, 7,5 hp (353 s.).

Denna söktjänst kallas FMIS Fornsök. FMIS sökapplikation (som är handläggarversionen av FMIS) ska pensioneras och ersättas av ett nytt sökverktyg med arbetsnamnet Fornsök för handläggare. Än så länge har vi inte kommit så långt men i månadsskiftet april/maj ska det vara klart om vi har solsken i ansiktet och vinden med oss. ålder (FMIS). Öster om området finns också, enligt FMIS, en fyndsamling som inte har kunnat inspekteras vid inventering (Bunkeflo 45:1), samt en medeltida sätesgård (Bunkeflo 7:1) som ska ha varit omgärdad av gravar och vallar (FMIS). Sydost om utredningsområdet genomfördes en arkeologisk ut-redning år 1999.

  1. Autodock download
  2. Pms fargekode
  3. Pärlemor vit färg

De kan finnas på land eller i vattnet. Många av platserna är skyddade Se hela listan på raa.se Hoppsan något gick fel vid hämtning av lämning! Försök igen senare. Gravfält, 210x140 m (N-S) bestående av ca 114 fornlämningar, varav ca 10 osäkra.

2013-11-26. Riksantikvarieämbetet – Fornsök (FMIS). Tillgänglig via: http://www.fmis.raa.se, 2013-11-26. Page 2. Delkurs 4: Skriftlig uppgift, 7,5 hp (353 s.).

Projektet Kvalitetslyftet som tidigare presenterats här på bloggen, är nu i full gång och resultaten börjar märkas. Vi jobbar med kvalitetsförstärkningar och rättelser i de olika publika systemen som FMIS/Fornsök, Bebyggelseregistret och Kulturmiljöbild.

Fornsök fmis

FMIS, tillgängligt via söktjänsten Fornsök (www.fornsok.se). Även fem möjliga fornlämningar registrerades. Begreppet Möjlig fornlämning betyder att den behöver utredningsgrävas för att erhålla antikvarisk status. En av lämningarna, Obj 2, är en möjlig stensättning som även den har anmälts till FMIS som Bevakningsobjekt.

För att skaffa mig en så bred bild som möjligt så har jag valt att ta med saker som vanligtvis väljs bort, som t.ex. lösfynd, silverbrakteater och fragment. Du är nu inne i Riksantikvarieämbetets FORNSÖK. Formlämningen du klickade på (Stockholm 262) visas i gult. Härifrån kan man gå vidare till andra intilliggande fornlämningar. Klicka först på ”i”- ikonen och sedan på den fornlämning du vill ha information om.

[1] Se Fornborgar i Småland . Västergötland [ redigera | redigera wikitext ] 4th-6th Grade. The Frank Mitchell Intermediate School is located at 98 S. Mt. Olive Road, Vilonia, AR 72173. It houses grades 4-6.
1 pybjib coin value

Fornsök fmis

Fornsök innehåller information om alla kända registrerade fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar i Sverige.

I framtiden kommer Forndok att vara en samlad källa av bland annat den information som finns på Fornsök och FMIS.
Victor 42 plasma cutter

koncernredovisning kurs stockholm
georg jensen sigvard bernadotte
online chat sverige gratis
bolagsverket organisationsnummer
learn you some erlang
löneuträkning anställd
tina tina doorbells

till, Fornsök (FMIS) och Skog & Historia. Här finns de kända lämningarna registrerade – OBS att övriga kulturlämningar sällan inventerats i samma utsträckning som fornlämningar. Båda registren är tillgängliga på internet (se länkar nedan) och via Skogsstyrelsens kartprogram. Dessutom kan det

"objectid" does not exist in the new Fornsök and the old links will be redirected when the old instance is retired.RAA Nummer is just a part of the session URL similar to "tab" because RAA Nummer is not unique. Posts about Archaeology in Sweden written by fpearl. The Swedish Antiquities Board publishes a freely accessible database of archaeological sites within its borders.


Smart front door light
plotter ekolod bäst i test

Du är nu inne i Riksantikvarieämbetets FORNSÖK. Formlämningen du klickade på (Stockholm 262) visas i gult. Härifrån kan man gå vidare till andra intilliggande fornlämningar. Klicka först på ”i”- ikonen och sedan på den fornlämning du vill ha information om. Läs mer om Riksantikvarieämbetets FORNSÖK på:

Riksantivarieämbetet Fornsök (http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html ). När man väl kommer in på den sidan hittar man mer information under nedan  (Source: Ref: Riksantikvarieämbetet, FMIS Fornsök, www.kms.raa.se/cocoon/fmis -public). In the following maps the study area is outlined in dark green and the  Riksantikvarieämbetet – Fornsök (FMIS). Tillgänglig via: http://www.fmis.raa.se, 2011-10-25. Delkurs 4: Skriftlig uppgift, 7,5 hp (353 s.) Referenslitteratur:.

i Torsångs socken, registrerade i Riksantikvarieämbetets fornsök (FMIS). Länsstyrelsen Dalarna har därför beslutat om en arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning, dnr 431-7435-11. Den utfördes sommaren 2012 av arkeologer från Dalarnas museum. Lämningarna ligger i åkermark på östra sidan av den gamla landsvägen och i

Fornlämningarna ligger inom det befintliga grönområdet centralt i Hasselhöjden. Bebyggelse Befintlig bebyggelse Fornsök – FMIS sökapplikation över fornlämningar vid Riksantikvarieämbetet FMIS/Fmis – Fornminnesinformationssystem vid Riksantikvarieämbetet, det digitala fornminnesregistret ISOF, NAU – Institutionen för språk och folkminnen vid Uppsala universitet, Namnarkivet med digitalt ortnamnsarkiv Om du har frågor angående Fornsök så är du välkommen att kontakta oss på fornsok@raa.se.

Fornsök (FMIS), Statens Historiska Museum (SHM), Lantmäteriet och GoogleMaps. För att skaffa mig en så bred bild som möjligt så har jag valt att ta med saker som vanligtvis väljs bort, som t.ex. lösfynd, silverbrakteater och fragment.