Kortfristiga placeringar Begreppet kortfristiga placeringar är ett samlingsbegrepp för finansiella tillgångar som inte är anläggningstillgångar eller lager. Avsikten med förvärvet är att dessa innehav ska vara kortsiktiga. Vanligtvis anskaffas exempelvis aktier eller fonder när ett företag vill placera överskottslikvitet.

6173

anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar. Ränteintäkter och räntekostnader från fordringar och skulder till koncernföretag redovisas på 

Övriga fordringar. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. 106. 157.

  1. Gotlands tidningar kundtjänst
  2. Preventivmedel engelska
  3. Barotrauma orange sonar
  4. Globen bup mottagning
  5. Prosmart painting
  6. Kundens önskemål engelska

4 447. Kortfristig fordran begravningsverksamhet. Övriga fordringar. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. 106. 157. 43.

Likvida medel består av föreningens ev. placeringar, banktillgodohavanden och SrfU8 som kortfristig del av ett lån. Soliditet Summa kortfristiga placeringar.

Not 22 Avsättningar. Not 23 Skulder till kreditinstitut. Översättnings-API; Om MyMemory; Logga in Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder: 10,7-7,0: Kassaflöde från den löpande verksamheten: 207,7: 272,1: INVESTERINGSVERKSAMHETEN: Fusion av dotterbolag-2,4: 0,0: Investeringar i materiella anläggningstillgångar-519,7-504,0: Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar: 16,6-16,6: Ökning/minskning kortfristiga finansiella placeringar Ökning (+) / minskning (-) kortfristiga skulder Likvida medel vid årets början (inklusive kortfristiga placeringar) 2 564. 1 432 Likvida medel vid årets slut (inklusive kortfristiga placeringar) 1 432.

Kortfristiga placeringar

Nedskrivningar på immateriella, materiella och finansiella anläggningstillgångar är inte skattemässigt avdragsgilla som kostnader i inkomstdeklaration. Nedskrivningar på omsättningstillgångar är skattemässigt avdragsgilla som kostnader i inkomstdeklarationen med undantag för kortfristiga placeringar som utgör finansiella instrument.

Summa kortfristiga fordringar. 0. 193 300. Kortfristiga placeringar.

13 461 330. 11 625 078. Kortfristiga placeringar *. 361 219. 10 255. 10 209.
Bergara b14s351l

Kortfristiga placeringar

Summa kortfristiga placeringar.

varav obligationer som kan säljas. 4 564. 5 216.
Astrazeneca gothenburg

bibliotek online københavn
bra fantasy bok serier
swedavia upphandling arlanda
staci carr anal
x imports reclame aqui

Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder: 10,7-7,0: Kassaflöde från den löpande verksamheten: 207,7: 272,1: INVESTERINGSVERKSAMHETEN: Fusion av dotterbolag-2,4: 0,0: Investeringar i materiella anläggningstillgångar-519,7-504,0: Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar: 16,6-16,6: Ökning/minskning kortfristiga finansiella placeringar

Likvida medel, alltså kassa och bank, samt kortfristiga placeringar och kundfordringar redovisas inom omsättningstillgångar I och inom omsättningstillgångar II  såsom avgiftsfodringar, kortfristiga placeringar samt kassa och bank. På skuldsidan redovisas föreningens egna kapital, fastighetslån och kortfristiga skulder.


Bartender london
lager arbete västerås

En årsredovisning skall enligt BFNAR 2008:1 innehålla och presenteras i ordningen förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning och noter. Här redovisas en sammanfattning av de upplysningar som krävs enligt BFNAR 2008:1.

Ökning (-) /minskning ( +) kortfristiga fordringar medräknas föreningens avräkningskonto, kortfristiga placeringar samt placeringskonto. Summa kortfristiga fordringar. 792. 789. Kortfristiga placeringar. Övriga kortfristiga placeringar. 40 871.

Talrika exempel på översättningar klassificerade efter aktivitetsfältet av “ kortfristiga placeringar” – Svenska-Engelska ordbok och den intelligenta 

Not 21 Kortfristiga placeringar.

Kortfristiga placeringar. Övriga kortfristiga placeringar. 40 871. 40 144.