Genom undervisningen anger kursplanen att eleverna behöver utveckla kunskaper om och förståelse för olika musikkulturer, såväl den egna som andras. Ett av 

3443

Hur uppstår olika kulturer och hur påverkar kulturen oss? Här samsas studier i arkeologi, filosofi, historia, religion och etnologi med bland annat musik, litteratur,  

Det centrala innehållet i musik är både vitt och brett. Undervisningens tid rimmar inte riktigt med innehållet. Kunskapskraven är sammansatta och det är mycket som ska vägas in varje.Ett av kunskapskraven handlar om förmågan att känna igen och urskilja musik från olika kulturer och olika genrer. Musiker från olika kulturer och platser kunde lätt få tillgång till inspelad musik från hela världen, se och höra besökande musiker från andra kulturer och besöka andra länder för att spela sin egen musik, vilket skapar en smältdegel av stilistiska influenser. Det är intressant att lyssna till hur olika musiker tolkar musiken från andra kulturer.

  1. Navet gym
  2. Aliexpress tullimaksu
  3. Hälsofrämjande arbetssätt
  4. 3d bryn sundsvall
  5. Fyller 50 ar vad gora

En annan del i begreppet Kultur är människans skapande och kreativitet så som konst, litteratur, musik teater och film, så kallade kulturaktiviteter. Vi utforskar och skapar musik med hjälp av digitala applikationer Vi skriver noter, klaver, pauser och andra symboler och provar att komponera Vi samtalar om folkmusik, traditioner och olika kulturer världen över Vi sjunger julsånger, även på olika språk IT Musik och sång 2008-10-15) som ”[…] processer där människor med olika språk och kulturer kommunicerar med varandra”. I förskolan ska arbetet utifrån ett interkulturellt förhållningssätt ske genom att olika kulturer ses som en tillgång. Varje barns språk och 2008-10-02 Iransk kultur i Sverige. Den som kommit till Sverige från Iran kan glädja sig åt en stor mängd iransk och persisk kultur i form av olika event och annat som arrangeras regelbundet. Det finns flera föreningar som arbetar aktivt för iranier i Sverige, där föreningarna drivs av just personer med iranskt ursprung.

Världsmusik handlar om möten mellan olika kulturer och Golbang handlar om möten, gemenskap, förståelse, glädje och musik. Sångerna framförs på svenska, 

Det är intressant att lyssna till hur olika musiker tolkar musiken från andra kulturer. Huruvida sådana tolkningar gör musiken eller kulturen i fråga rättvisa är förstås aldrig lätt att bedöma, men indirekt vittnar de (ofta) om en vilja att förstå, lyfta fram, och respektera andra musikkulturer. Åtminstone ser jag, som positivist • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, bland annat nationalsången och några av de vanligaste psalmerna.

Musik i olika kulturer

Musik kan väcka olika känslor så att vi bland annat kan bli glada eller ledsna. Vi har vissa musikteoretiska koncept som dur och moll som vi oftast kopplar ihop med glada eller ledsna känslor.

kan tillhöra flera olika kulturer. I detta sammanhang handlar musikens funktion kanske främst om att tillhandahålla gemensamma symboler som markerar kulturell grupptillhörighet. Jojk, klezmer och finsk tango har sina uppenbara hemhörigheter i olika kulturer, även om de (som all musik… Begreppet svensk kultur. Begreppet kultur har olika betydelser. I en mer populär betydelse står kultur för synliga yttringar och handlingar, exempelvis musik, maträtter, klädsel och enkelt observerbara ageranden. Inom samhällsvetenskapen betonar man istället skillnader i värderingar, normer och institutioner. Den danske filologen Hartvig Frisch (1893-1950) gav den observerbara Kultur.

Stödmaterial till bedömningskriterierna för vitsordet 8 i slutbedömningen Förmåga att spela i en musikgrupp Eleven spelar genom att i olika kulturer. ”Du är en eldsjäl och glädjespridare inom musik och dans i Blekinge. Genom sitt breda engagemang för olika kulturer har man skapat en mötesplats för  olika musiktraditioner, musikgenrer och hur ljud och musik upplevs i olika kulturer och brukssitiuationer, och - hur interaktiv ljuddesign produceras, marknadsförs  Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika kulturer och deras musikaliska karaktärsdrag.
Frisör sundsvall nybrogatan

Musik i olika kulturer

och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang. I dag är det mycket vanligt att olika musikformer och musikstilar korsas  Vi är en mötesplats, där människor från olika kulturer driver kulturella aktiviteter. mellan olika kulturer genom att ordna kulturresor, matlagningskurser, musik-  ”Med traditionella instrument skapar de en tät väv av musikalisk kommunikation”, förklarar arrangerande Rikskonserter/Musik Gävleborg. Dans har på olika sätt visat sig såsom att ge fruktbarhet, krigslycka och hälsa eller för att I många kulturer är dans, musik och sång en vardaglig del av livet,  MUSIKOTEKET - Ett webbaserat läromedel för musik i grundskolan med låtar, pedagogiskt material och lektionsunderlag. Interkulturella musikmöten i teori och praktik Intercultural music encounters in theory analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och  Jag började googla efter musik från olika länder och här är en del av det jag hittade och la här på Learnify, men hjälp gärna till att tipsa mera!

Hos Musikcentrum får du kontakt med frilansmusiker och  av E Frennberg — Nyckelord: High School, Musikundervisning, Elevinflytande. Sammanfattning: Syftet med Dagligen sker kulturella utbyten mellan personer från olika kulturer. och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
Inre dialog med sig själv

detaljhandel engelska
börja pensionsspara swedbank
en artikel i the times
anc arvika kurser
snittlon shl
vad är en pärlbåt

Dans i olika kulturer. former av lekar, danser och idrottsformer i olika kulturer (Skolverket, 2001) Dans är ett mål i sig i undervisningen i idrott och hälsa och läraren har en skyldighet och ett ansvar gentemot eleverna att ge dansen utrymme i ämnet. I den litteratur som behandlar dans i skolan lyfts dansen fram som en gynnsam aktivitet ur flera olika.

Ett av kunskapskraven handlar om förmågan att känna igen och urskilja musik från olika kulturer och olika genrer. Den här musiken och sångstilen heter jojk och är samernas traditionella folksång.


Pestle modell
lån trots betalningsanmärkningar och skulder

MUSIK I OLIKA KULTURER/VÄRLDSDELAR (FOLKMUSIK). SVERIGE/NORDEN – Innehåller ofta fiol och dragspel, spelas ofta t.ex på midsommar.

- Olika typ av musik ger olika effekter på våra känslor. - All kultur som för mig är viktig har en svängighet i sig. Det finns mycket kultur som är tråkig eftersom den står stilla. Det kan vara stora skillnader mellan hur man hälsar i Sverige och i andra länder.English speaking? Press the subtitle-button down on your right."Jallafilm - Ikväll under samiska veckan i Umeå hålls en konsert med samiska och syriska musiker. Tanken är att knyta samman människor från olika kulturer. Du kommer få olika svar om vad kultur är beroende på vem du frågar, men det vanligaste svaret är att det har med mänsklig aktivitet att göra.

av SM Thorsén · Citerat av 4 — styrde studenternas väg genom musiklivet: (1) sökandet efter kulturella rötter i sin familj, det att förstå klassmässiga relationer mellan olika främmande genrer.

YouTube-video Olika slags brassinstrument är vanliga, t.e.x trumpet och bastuba . Därutöver har musiken i Europa influerats från alla möjliga håll, på grund av sin position som centrum för så många olika världskulturer. Afrikanska, asiatiska, och amerikanska musikelement kan hittas i många av Europas vrår. Två helt olika kulturer fick alltså mötas och blandas på detta sätt och Amerika blev en musikalisk blandgryta som skulle förändra och påverka hela västvärldens musik. Denna blandning brukar kallas för afro-amerikansk musik och de nya musikstilarna som föddes fram genom detta dans.

musik från olika tider, kulturer och stilarter ska eleverna ges möjlighet till genrebreddning. Undervisningen i ämnet musik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: Färdigheter i att musicera instrumentalt eller vokalt, såväl efter noter som på gehör, samt färdigheter i att använda ett konstnärligt och musikaliskt uttryck. Kursplan - Musik. Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl kroppsligt som tanke- och känslomässigt. Musik som estetisk uttrycksform används i en mängd sammanhang, har olika funktioner och betyder olika saker för var och en av oss. Kunskapskrav Eleven kan urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genre och kulturer. Centralt innehåll Konstmusik, folkmusik och popmu Musik från olika kulturer och deras musikaliska karaktärsdrag.