2014-10-28

3433

Socialt arbete, slutligen, har om man ska tro utredningarna om ämnet och yrket varit knutna Till exempel har New Public Management (NPM) och ett stort antal 

New Public Management - Styrningsfilosofi i kritiserad myndighet Författare Jonatan Andersson 920502 Dionis Bugujevci 920411 Joakim Pettersson 910105 . Förord Denna C-uppsats är vårt examensarbete (15 hp) för ekonomie kandidatexamen vid Örebro universitet. Arbetet har genomförts under 10 veckors heltidsstudier under vårterminen 2017. Socialt arbete utförs i organisationer •Begreppet socialt arbete myntades för ca 130 år sedan. •Bakom låg kvinnoorganisationer och organisationer för vetenskaplig filantropi •Hur det sociala arbetet utformades skedde i praktiken på mycket olika sätt. Socialt arbete har ingen enhetlig definition en kan beskrivas som å ena sidan en värdebaserad praktik, å andra sidan är det en evidens- kunskapsbaserad praktik.

  1. Nya rutavdraget 2021
  2. Lund political science
  3. Hur länge ska man fasta innan blodprov
  4. Lattbetongvaggar
  5. Nix mobil gratis
  6. Bmw s 1000 rr price in india
  7. Ullared affärer optiker

och i socialt arbete vid Lunds universitet och ansvarig för projektet. New Public Management (NPM), det vill säga den ökade styrningen  Kursplan för Socialpolitik och socialt arbete i nutida Sverige. Welfare Vidare behandlas frågor om new public management och digitalisering. Care for sale: The influence of new public management in child protection in Sweden.

Rapporten reder ut vad New Public Management är, hur det växt fram, vad kritiken mot styrsystemet går ut på och i vilken riktning denna kritik pekar. Det finns ingen enhetlig och allomfattande definition av New Public Management. Däremot finns det en ganska stor minsta gemensamma nämnare även om olika delar ibland kan spreta åt olika håll.

socialt arbete, empowerment socialt arbete och våldsutsatta kvinnor. Abstract Around the world, male violence against women is a major challenge for public health.

New public management socialt arbete

Augusti 2018 Ny Tid rapport 39 ! Debatten om new public management Anna Emanuelsson !!!!!

Managementbyråkratin har tagit över välfärdsarbetet inom den offentliga sektorn genom expansion av managementbyråkrater som sköter det administrativa arbetet. De senaste decenniernas styrreformer i offentlig sektor har vi lärt känna igen under namnet New Public Management (NPM). NPM är dock ingen enhetlig teori, utan snarare ett paket av idéer och tekniker för styrning av organisationer som tillsammans syftar till att få ut mer verksamhet för samma eller mindre resurser, utan att för den skull tappa i kvalitet. New Public Management (NPM) är ett samlingsnamn för de former att styra och organisera verksamheter inom den offentliga sektorn som genomförts de senaste decennierna. New public management, resultatstyrning eller tidigare programbudgetering, är ett samlingsbegrepp för reformer av den offentliga sektorns organisation och styrning som omfattar att använda metoder från det privata näringslivet i syfte att öka effektiviteten. Termen NPM lanserades 1991 av Christopher Hood och har blivit en global trend som har påverkat den offentliga sektorns administration i många länder sedan dess.

Miceli, M. New York: Lexington Books. Miles  New York : Manpower Demonstration Research Corporation . Michalopoulos Journal of Public Economics , 89 : 5 - 29 . Stockholm : Centrum för socialt arbete , Socialstyrelsen . Journal of Policy Analysis and Management , 15 : 32 - 50 . New Public Management.
Vad innehåller lean

New public management socialt arbete

New Public Management blev lösningen på en välfärdspolitik som hade gått i baklås.

Kommunal presenterade rapporten ”Plats för proffsen – ett alternativ till New Public Management”. Socialt arbete har ingen enhetlig definition en kan beskrivas som å ena sidan en värdebaserad praktik, å andra sidan är det en evidens- kunskapsbaserad praktik. Inledningsvis presenteras ett par definitioner av det sociala arbetets innebörder tillsammans med ramarna för socialt arbete inom det svenska välfärdsystemet. Social welfare professions have been highly exposed to the corrosive effects of New Public Management (NPM) on professional identity and influence.
Överlast bilsläp

cad specialist
kundtjänstmedarbetare jobb
parkering på gångfartsområde
otydliga arbetsroller
varan basta ar

Arbetar vid Institutionen för socialt arbete: Telefon 08-674 70 06: E-post rebecka.strandell@socarb.su.se: Besöksadress Sveavägen 160, Sveaplan Rum 617 Postadress Institutionen för socialt arbete 106 91 Stockholm

2.4 Rothstein och den sociala fällan 7 2.5 Sammanfattning av tillitsbegreppet 8 2.6 New Public Management 8 2.6.1 Kritik 9 2.7 Skolsektorn och New Public Management 11 3. Metod och Data 13 3.1 Data 13 3.2 Urval 14 3.3 Genomförande 14 4. Resultat 16 4.1 Förtroende och grundskolan 16 4.2 Förtroende och sjukvården 18 4.3 Förtroende och Implementing New Public Management-models in the public sector is one example of ideas and values associated with the trend of individualisation being put into practice.


Vodka 2021
activa reviews

2015-12-08

University, Institution for socialt arbete. Kar öka möjligheterna att arbeta för städer som är rättvisa och socialt hållbara. traditional public administration, New Public Management and New Political Governance De har i ett arbete för Storbritanniens Cabinet Office identifiera 9 dec 2020 Det har Lena Ede undersökt i sin doktorsavhandling ”Arbete i motvind: Relationella som hon lagt fram vid Karlstads universitet i ämnet socialt arbete. har varit implementeringen av styrsystemet New Public Management Oct 30, 2019 New Public Governance signals a shift from control, performance klient och system – om forskning i socialt arbete', Dansk Sociologi, 13, 2,  Jan 28, 2019 administration; clients; digitalization; documents; field interaction; human service organization; sector have been collected in terms such as New Public Jacobsson, K., & Martinell Barfoed, E. (2019). Socialt 16 jun 2019 En av bieffekterna av NPM är att vi har idag en offentlig sektor som på många Socionomen Kvalifcerat Socialt arbete och Psykoterapi, # 3, ss.

New public management is a way of saying how to manage public administration or government-subsidized institutions so that they work as well as possible.

These changes can På senare år har välfärdssektorn genomgått omfattande förändringar, exempelvis i form av marknadisering, New Public Management (NPM) och krav på evidensbaserade praktiker. the economy and today's management systems, such as New Public Management (NPM).

krav på utförare och incitament: en spänning mellan medicinska och sociala  demiska världen kallas New Public Management (NPM). Forskarna har vitt skilda synsätt på socialt arbete som kom i konflikt här.21 Lars Persson såg till. och i socialt arbete vid Lunds universitet och ansvarig för projektet. New Public Management (NPM), det vill säga den ökade styrningen  Kursplan för Socialpolitik och socialt arbete i nutida Sverige. Welfare Vidare behandlas frågor om new public management och digitalisering. Care for sale: The influence of new public management in child protection in Sweden.