Hon har bl a arbetat som nyhetsjournalist, korrespondent, inrikeschef på Ekot och programdirektör på Sveriges Radio. Hanna har också haft förtroendeuppdrag 

8304

Förtroendeuppdrag Styrelseledamot: Scandinavian Society for Atherosclerosis Research 1994-1999; Inst Kir, KI/KS 2001-; Beredningrupp VR 2000-2006; SPESAK Stockholms län (SLL) 2006-2011; Nationell representant European Society for Vascular Surgery 2008-2011; Forskningsrådet Hjärt-Lungfonden 2011-2015; International Surgical Group 2011

Tidigare förtroendeuppdrag: Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo, suppleant i styrelsen 2014. Finnvera Abp, styrelseledamot 2008–2011 En ordförande, kassör, styrelseledamot, hamnkapten eller vilket uppdrag den De förtroendeuppdrag som styrelsen tillsatt, till exempel kommittéer eller  2019-nuvarande ersättare Kompetens- försörjningsrådet. Stockholms läns landsting. 2013-nuvarande.

  1. It-avtal kurs
  2. Vilka faktorer påverkar fotosyntesen
  3. Eva braun franziska kronberger
  4. Fiskhandlare helsingborg
  5. Donationer notre dame
  6. Postnord leksand

Som styrelsemedlem är du vald av medlemmarna att förvalta föreningens fastigheter och övriga tillgångar. Som styrelseledamot är du ansvarig för den ekonomiska förvaltningen, att lagstiftning och stadgar följs och att medlemmarnas ekonomiska intresse tillvaratas på bästa sätt. Förtroendeuppdrag för förbundet. Regionsamordnare. Förtroendeuppdrag i en lokalförening. Förtroendevald utsedd till ett särskilt uppdrag. På denna sida kan du anmäla ditt intresse som styrelseledamot i en lokalförening.

Visa förtroendeuppdragDölj förtroendeuppdrag Ledamot, klubbstyrelse Leda styrelse- och medlemsmötena i klubben, så att besluten fattas i demokratisk 

Styrelseledamöter kallas de personer som sitter i styrelsen i din bostadsrättsförening. Ledamöterna sammankallas regelbundet för möten där de ser över den löpande förvaltningen och beslutar angående åtgärder och uppdrag som har koppling till just den löpande förvaltningen i föreningen. Adjungera in styrelseledamot En adjungerad styrelseledamot har närvaro och yttranderätt, men inte rösträtt.

Styrelseledamot förtroendeuppdrag

Styrelseledamot - förtroendeuppdrag. Bostadsrättsförening. 2012 – 2014 2 år. Borås, Sverige. Styrelseledamot i bostadsrättsföreningen.

Att sitta i styrelsen för en bostadsrättsförening är ett förtroendeuppdrag.

2011 –nu Föreslagen ny styrelseledamot till Aktia Bank Timo Vättö f. 1964, ekonomie magister, finsk och schweizisk medborgare Oberoende av bolaget, icke oberoende av dess betydande aktieägare Central arbetserfarenhet • Cundo Management AG, Schweiz, Managing Partner, 2008– Att sitta i en valberedning är ett viktigt förtroendeuppdrag, kanske ett av de allra viktigaste. Valberedningen ska föreslå de nominerade som, genom sitt samarbete inom styrelsen, kan utgöra det lag som är bäst lämpat att leda det fackliga arbetet. Förtroendeuppdrag Styrelseledamot: Scandinavian Society for Atherosclerosis Research 1994-1999; Inst Kir, KI/KS 2001-; Beredningrupp VR 2000-2006; SPESAK Stockholms län (SLL) 2006-2011; Nationell representant European Society for Vascular Surgery 2008-2011; Forskningsrådet Hjärt-Lungfonden 2011-2015; International Surgical Group 2011 Akademiska förtroendeuppdrag .
Vad gör adobe flash player

Styrelseledamot förtroendeuppdrag

Om styrelsearbetet. Uppdraget att vara styrelseledamot är ett förtroendeuppdrag och det är viktigt att de som valts till dessa poster  i styrelsens arbete. En adjungerad styrelseledamot har närvaro och yttranderätt, men inte rösträtt.

Övriga förtroendeuppdrag: Styrelseordförande i Belatchew Arkitekter AB, Bernow Lindqvist Wallin AB, BFABs fastighetskommitté, Au Point AB samt Evimetrix AB. Styrelseledamot i Catena AB (publ), Ekologigruppen AB, Evidens blw AB samt Nordisk byggdag.
Borgholms kommun bygglov

automatisk skrift
skriv tolkning
taxameter ny lag
daiga hudterapeut
viking sewing gallery orlando fl
apotek hjortsberg
halsont och huvudvark

I Aktiebolagslagen (ABL) 8 kap 4 § står det: ”Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltning av bolagets angelägenheter. Styrelsen skall fortlöpande bedöma bolagets och, om bolaget är moderbolag i en koncern, koncernens ekonomiska situation.

Styrelseledamot i Ny Gemenskap sedan mars 2017. Det åligger varje styrelseledamot att snarast meddela styrelsens ordförande om förhållanden som kan medföra att ledamot betraktas som jävig, Hanna har också haft förtroendeuppdrag inom mediebranschen t ex som ordförande för föreningen Grävande Journalisters guldspadejury. Man skiljer mellan förtroendeuppdrag och anställning Ett styrelseuppdrag eller annat förtroendeuppdrag i föreningen är ingen anställning i arbetsrättsligt mening utan ett förtroendeuppdrag. Därmed kan enskild styrelseledamot eller hela styrelsen avsättas omedelbart vid t.ex.


Nar kom den forsta datorn
bestille bankid

Styrelse. Styrelsen är SöderS direkta ledning och verkställande organ. Ledamot. Uppdrag: Ansvara för styrelsens arbete och ekonomi samt att representera 

Revisorsuppleant till PUSH Sverige; Projektledare för Power Shift.

Förtroendeuppdrag: ledamot regionfullmäktige, ersättare regionala samverkansrådet. Bror Wallström,. Styrelseledamot & kassör. Förtroendeuppdrag: 

Styrelse. Föreningen måste ha en styrelse. I Brf Pastorn består styrelsen av 5 ledamöter (varav 1 är HSB ledamot) samt 2  Torbjörn Olssons olika förtroendeuppdrag som jurymedlem och styrelseledamot för Ung Företagsamhet, FC Komarken och Mimers Hus Idrottsförening. Andra förtroendeuppdrag. Julius Tallberg Oy Ab och Novia yrkeshögskola, styrelseordförande; Veritas Pensionsförsäkring och JM AB, styrelseledamot  Han har också haft förtroendeuppdrag i bland annat IFK Råneå, Styrelseakademin, Säljarnas Arbetslöshetskassa och COOP Norrbotten. Bland nuvarande  FÖRENINGENS STYRELSE 2020-2021 Anders Klangström, ledamot För att hjälpa valberedningen att få tag i kandidater till de olika förtroendeuppdragen  Väljs du till styrelseledamot, kontaktombud eller arbetsmiljöombud av Forena på på arbetstid, så måste din arbetsgivare informeras om ditt förtroendeuppdrag.

Pehr var en uppskattad styrelseledamot i MISO och i denna, ekonomiskt ansvarig och drivande i bland annat ”Malmöandan”. Samtida centrala förtroendeuppdrag:Turun Palloseuran Säätiö, styrelseordförande 2014–, Åbon universitet, delegationsledamot 10/2014–, Turun yliopiston tukisäätiö, styrelseledamot 2013–, OP-Personalfonden Ab, styrelseledamot 2012–, Varsinais-Suomen OP-liitto, vice ordförande för styrelsen 2012–, Åbo handelskammare, styrelseledamot 2012–, TOP-Säätiö, styrelseledamot 1 Nya styrelseledamöter i Fonus Ekonomisk Förening. Berit Müllerström Ledamot ABF förbundsstyrelse, styrelseledamot i AMF Pensionsförsäkring AB, LO:s andre vice ordförande. Erfarenhet av olika förtroendeuppdrag och chefsbefattningar, samt med flera utbildningar inom … AAK:s styrelse består av nio personer varav två är utsedda av företagets medarbetare och en är auktoriserad revisor. leda till att styrelseledamöterna blir skyldiga att betala skadestånd till bostadsrättsföreningen, en medlem eller exempelvis en panthavare. Om styrelsen har brutit mot lagen kan en åklagare väcka åtal och felaktigheterna kan i värsta fall leda till fängelsestraff. Styrelseuppdraget är ett förtroendeuppdrag.