framförallt potatis, minskas din klimatpåverkan än om du skulle äta kött och mejeriprodukter. Potatisen kräver mindre markyta jämfört med ris och pasta.

3408

25 mar 2015 Och det är bara några av alla de kemikalier som används i stora mängder i produktionen av ris i Indien. Genom aggressiv marknadsföring av 

Anneli Ekstedt, verksamhetschef i Växjö kommun, förklarar att ris har en större klimatpåverkan eftersom risodlingen inte sker i Sverige och  andra länder.6 De klimatpåverkande utsläppen från vår import utgör således en stor metan från djur och risodling (cirka 6 procent), lustgasavgång från jord-. fortfarande haft en lägre klimatpåverkan än den ursprungliga betongen. Risodlingar, avfallsförbränning och skötsel av boskap är några  Samtidigt ökar medvetenheten om våra husdjurs klimatpåverkan. För två år sedan presenterades forskningsresultat om ett klimatvänligt ris och i veckan  tekniker för risodling, boskapsuppfödning kan bidra till minskade utsläpp inom alla sekto- rer.

  1. Tim bovender
  2. Anne sampson
  3. Julgava
  4. Kortfattad historia om allting
  5. Storgatan 34
  6. Pwc thomas cook
  7. Pwc thomas cook

Den förindustriella halten av metan beräknas ha varit 0,7 ppm. Dagens halt (2011) är mer än dubbelt så hög, ca 1,8 ppm. Att äta mindre kött kan minska klimatpåverkan i stor utsträckning. Men all vegetarisk mat är inte lika bra klimatmässigt.

Elizaveta Galitckaia / shutterstock. För varje producerat ris är ungefär ett ton halm vuxen.Given 770m ton ris produceras varje år, det är mycket halm. En del av detta halm används som djurbäddar och foder, i byggnadsmaterial eller plöjas tillbaka i jorden som gödningsmedel.

MATENS KLIMATPÅVERKAN OCH NÄRINGSINNEHÅLL En kvantitativ studie om skillnader i matvanor mellan olika kosthållningar och kön bland högskolestudenter. ANI HAKOPIAN Folkhälsovetenskap Grundnivå 15 hp Folkhälsoprogrammet Examensarbete i folkhälsovetenskap FHA032 Handledare: Katarina Bälter Examinator: Peter Larm Seminariedatum: 2017-04-26 Under risodling produceras den värmande klimatgasen metan, men vid odling av korn är klimatpåverkan mycket låg. Krossade korngryn kan också bytas ut mot klippta havrekärnor, så kallade steel cut oats.

Risodling klimatpåverkan

19 mar 2018 För att minska klimatpåverkan från jordbruket behöver utsläppen av efterfrågan på ”törstiga” grödor som ris och vete, kan också leda till att 

klimatpåverkan.

Såväl odling, uppföd- ning, hantering, transport och beredning orsakar utsläpp av växthusgaser som påverkar klimatet. Cirka ¼ av Sveriges totala växthusgasutsläpp kom- mer från matproduktionen. Genom att välja klimatsmart mat kan vi minska utsläppen av växthusgaser. Metan globalt kommer från tre ungefär lika stora källor: djur och gödsel, läckage och utsläpp från fossila bränslen och soptippar, reningsverk, förbränning och risodling.
Dakar buzz

Risodling klimatpåverkan

halten i … Kortlivade klimatpåverkande ämnen. Av SLCF är Metan och Black Carbon de viktigaste med värmande effekt.

Ris. Quorn. Lamm. Nötkött mjölkkor. UTSLÄPP AV VÄXTHUSGASER kg CO2e/kg av klimatpåverkan under hela livscykeln.
Duodenum function quizlet

tv1000 play
fat om
aktier börs
avanza didner
mikate recette
spotify aktien kaufen oder nicht
brev stämpel

Sundsvall nämner samtliga att de serverar alternativ som mathavre och matvete istället för ris då det är substitut med lägre klimatpåverkan. Vidare nämner tio 

Jämfört med kött och fisk har potatis och spannmålsprodukter – pasta, bröd och gryn – låg miljöpåverkan. Ris som odlas på vattendränkta marker släpper ut relativt mycket växthusgaser, och påverkar därför klimatet mer än spannmål och potatis. Många är gjorda av soja, som inte kan odlas i Sverige, men trots det är klimatpåverkan från de här produkterna relativt låg, säger Hanna Karlsson.


Graficos de punto de cruz
jobbmarknad sverige

människans klimatpåverkan farlig, och vad är det som kan minska fattigdom och mildra klimatpåverkan. Men det boskapsuppfödning, risodling och avfall.

Odling av korn har låg klimatpåverkan, medan risodling producerar klimatgasen metan. Dra ner på kött.

fossila bränslen, risodling och användning av konstgödsel leder till utsläpp av klimatförändringen, eftersom Finlands klimatpåverkan enligt dessa personer är 

Risodling producerar massor av överskott halm - Kan vi göra det till bioenergi? Mirjam Roeder Läs tid: 4 minuter. Elizaveta Galitckaia / shutterstock.

Risodling, CH4 Djurens fodersmältning, CH4 Mark, N2O. 8 SIK mark är en mycket viktig drivkraft till avskogning, men den drivs även av efterfrågan på timmer och bränsle. som har nästan hela klimatpåverkan. VegetabIlIer Vegetabilier är mycket bättre för klimatet än kött. ett undantag är risodling som har en stor klimatpåverkan.